Jan Procházka He3da

Ing. Jan Procházka

Prezident HE3DA s.r.o.

Ing. Jan Procházka působil řadu let v USA, kde se věnoval otázkám studia a vývoje technologie výroby a praktického využití nanomateriálů na bázi anorganických oxidů.

V rámci výzkumu jej zaujala možnost využití lithiových nanomateriálů k výrobě zcela nové generace vysokovýkonných baterií, včetně možnosti vyvinout na bázi těchto materiálů unikátní prostorové (3D) elektrody, které umožní vytvořit bateriový článek nové generace s vyšší kapacitou, než umožňuje 2D (plošná) konstrukce.

Po návratu do České republiky pokračoval Ing. Procházka v intenzivním výzkumu, který vyústil v založení společnosti HE3DA s.r.o., kde se svým týmem rozvinul technologii 3D akumulátorů do současné prakticky využitelné podoby.

Ing. Jan Procházka je v této oblasti autorem řady patentů a technologie HE3DA® je globálně patentově chráněna.

Pin It on Pinterest