Výhody
HE3DA technologie

Bezpečnost

Nehoří a neexplodují díky absenci organických látek (kromě elektrolytu) a nízkému vnitřnímu odporu. 

Jednoduchý battery management

Baterie HE3DA totiž funguje velice jednoduše, tedy podobně jako obyčejná olověná baterie.

Vysoké proudy

Baterie HE3DA umí nejen pohlcovat, ale i dávat vysoké proudy, čímž stabilizuje síť.

HE3DA
HE3DA technologie
HE3DA technologie

Univerzální využití baterií HE3DA

Díky volbě tloušťky elektrod, výběru použitých materiálů a konstrukčního řešení nabízíme vyhotovení baterií pro širokou škálu odvětví.

Konstrukce velkých článků

Nízký vnitřní odpor a vnitřní chlazení elektrolytem umožňuje konstruovat velké články s podstatně vyšší kapacitou, než jaká je dosažitelná u současných lithiových baterií.

Technické parametry

Technologie HE3DA® má špičkové technické parametry

%

Účinnost přes

životních cyklů

%

Recyklovatelnost

Ekonomické parametry

V porovnání s 2D lithiovými bateriemi mají baterie HE3DA výrazně nižší výrobní náklady, a to i oproti ostatním alternativním technologiím.

  1. nízké výrobní náklady článku
  2. jednoduchost výrobních procesů přináší nízké investiční a provozní náklady
  3. standardní materiálové vstupy a absence balastu umožňují nízké materiálové náklady
  4. nízké náklady na instalaci článků do velkokapacitního zdroje
  1. nízké nároky na chlazení a vnitřní chlazení elektrolytem
  2. možnost využití nové koncepce velmi jednoduchého battery management systému
  3. nízké náklady na uskladnění elektrické energie
  4. masové využití HE3DA akumulátorů v energetice a dalších odvětvích

Recyklovatelnost

Akumulátory HE3DA® jsou téměř 100% recyklovatelné, takže i v tomto ohledu dochází k významným úsporám.

HE3DA technologie

Potenciál dalšího rozvoje

Technologie 2D lithiových akumulátorů, jež je využívána v současnosti, dosáhla svého technického maxima. Dlužno podotknout, že bez vyřešení problémů v určitých oblastech, např. v bezpečnosti. Výrobci předmětných baterií se už soustřeďují pouze na snížení cen akumulátorů, a to prostřednictvím úspor z rozsahu při výrobě ve velkých továrnách. Technologie HE3DA® je teprve na počátku využití svých možností, tudíž potenciál dalšího vývoje je obrovský.

 

Pin It on Pinterest