Nová generace bateriové technologie

Společnost HE3DA s.r.o. se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem bateriových technologií a jejich uváděním na trh. Vyvinula technologii a proces výroby baterií s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů HE3DA®.​

HE3DA® je technologickou platformou, která splňuje veškeré předpoklady pro úspěšné a masové zavedení na trh. Společnost dokončila vývoj akumulátoru s technickými a ekonomickými parametry umožňujícími jeho masové využití jako velkokapacitní, záložní a vyrovnávací zdroj v energetice.

Technologie

Technologie HE3DA® odstraňuje z baterie balast, optimalizuje vlastnosti nanomateriálů a morfologii elektrod. Umožňuje daleko větší tloušťky elektrod, tím pádem i nová a velmi výhodná konstrukční řešení.

Předmětná technologie zaručuje daleko vyšší míru bezpečnosti lithiového akumulátoru a zároveň vede k široké škále zcela nových technických řešení s dosud nedosažitelnými technickými a ekonomickými parametry.

Technologie HE3DA® umožňuje nastavení tloušťky elektrod, čímž dochází k uzpůsobení kapacity akumulátoru a rychlosti jeho nabití a vybití. Volbou použitých materiálů lze konformovat i další parametry.

Naše mise a vize

Efektivní skladování energie je důležitým mezníkem v dalším technologickém rozvoji. Věříme, že výsledky naší činnosti přináší dlouhodobé koncepční řešení této problematiky.

Mise

Na trh chceme dodávat baterie, jež umožní plné využití potenciálu obnovitelných zdrojů, bezpečné a efektivní fungování rozvodných sítí a zároveň masový rozvoj elektromobility.

Vize

Umožníme efektivní skladování energie v masovém měřítku, čímž pomůžeme rapidnímu rozvoji nových technologií v energetice, automobilovém průmyslu a dalších odvětvích. Dosažitelnou vizí pro naši technologii je baterie s parametry 1 kWh / 1 litr / 1 kg.

Výroba

První plně automatizovaná linka na pilotní výrobu baterií typu HE3DA® 3D s výrobní kapacitou 10 MWh ročně byla uvedena do provozu v prosinci 2016 v pražských Letňanech. Zde byla odzkoušena technologie výroby a nastaveny výrobní procesy.

V září 2020 byl v Horní Suché na Karvinsku otevřen výrobní závod společnosti Magna Energy Storage a.s., který produkuje baterie HE3DA. V první fázi dosáhlá výrobní kapacita bateriových článků HE3DA 200 MWh ročně. Následně bude kapacita rozšířena na 1,2 GWh za rok. Další rozšíření je pak plánováno na cílovou kapacitu 15 GWh ročně. Více informací o projektu naleznete na stránkách www.magnastorage.cz

Lidé v HE3DA

Ing. Jan Procházka

Ing. Jan Procházka

President HE3DA s.r.o.

Ing. Jan Procházka působil řadu let v USA, kde se věnoval otázkám studia a vývoje technologie výroby a praktického využití nanomateriálů na bázi anorganických oxidů.

Přečíst více

Radomír Prus

Radomír Prus

Hlavní investor HE3DA s.r.o.

Radomír Prus se narodil 20. května 1978 v Karviné, kde vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou.Roku 1999 začal budovat firmu Exelsior Group…..

Přečíst více

HE3DA Technologie

Buďte s námi v obraze. Pravidelně přidáváme aktuality a novinky.

Pin It on Pinterest