Nowa generacja technologii akumulatorowej

HE3DA s.r.o. zajmuje się badaniami stosowanymi i rozwojem technologii akumulatorów oraz ich marketingiem. Opracowała technologię i proces wytwarzania baterii z elektrodami przestrzennymi 3D na bazie nanomateriałów litowych HE3DA®.​

HE3DA®  to platforma technologiczna, która spełnia wszystkie wymagania udanego i masowego uruchomienia. Spółka zakończyła prace nad baterią o parametrach techniczno-ekonomicznych umożliwiających jej masowe wykorzystanie jako źródła wielkopojemnościowego, zapasowego i bilansującego w energetyce.

Technologia

Technologie HE3DA® Technologia HE3DA® eliminuje balast z baterii, optymalizuje właściwości nanomateriałów i morfologię elektrod. Umożliwia to znacznie większe grubości elektrod, a co za tym idzie nowe i bardzo korzystne rozwiązania konstrukcyjne.
Obecna technologia gwarantuje znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa baterii litowej, a jednocześnie prowadzi do szerokiego wachlarza zupełnie nowych rozwiązań technicznych o nieosiągalnych dotychczas parametrach technicznych i ekonomicznych.
Technologie HE3DA® umożliwia regulację grubości elektrod, co dopasowuje pojemność akumulatora oraz szybkość ładowania i rozładowania. Inne parametry można dostosować dobierając zastosowane materiały.

Nasze misje i wizje

Wydajne magazynowanie energii to ważny kamień milowy w dalszym rozwoju technologicznym. Wierzymy, że efekty naszych działań przynoszą długofalowe koncepcyjne rozwiązanie tego problemu.

Misja

Chcemy dostarczać na rynek baterie, które umożliwią pełne wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych, bezpieczną i wydajną pracę sieci dystrybucyjnych, a jednocześnie masowy rozwój elektromobilności.

Wizje

Umożliwimy efektywne magazynowanie energii na masową skalę, pomagając tym samym w szybkim rozwoju nowych technologii w energetyce, motoryzacji i innych sektorach. Możliwą do zrealizowania wizją dla naszej technologii jest akumulator o parametrach 1 kWh / 1 litr / 1 kg.

Produkcja

Pierwsza w pełni zautomatyzowana linia do pilotażowej produkcji akumulatorów HE3DA® 3D o zdolności produkcyjnej 10 MWh rocznie została uruchomiona w grudniu 2016 r. w Letňany w Pradze. Tutaj przetestowano technologię produkcji i ustanowiono procesy produkcyjne.
We wrześniu 2020 r. w Horní Suchej w regionie Karwina otwarto zakład produkcyjny firmy Magna Energy Storage a.s., która produkuje akumulatory HE3DA. W pierwszej fazie zdolność produkcyjna ogniw HE3DA osiągnęła 200 MWh rocznie. Następnie moc zostanie zwiększona do 1,2 GWh rocznie. Następnie planowana jest dalsza rozbudowa do docelowej mocy 15 GWh rocznie. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na www.magnastorage.cz

Ludzie w HE3DA

inż. Jan Procházka

inż. Jan Procházka

Prezes HE3DA s.r.o.

inż. Jan Procházka przez wiele lat pracował w USA, gdzie zajmował się badaniem i rozwojem technologii produkcji i praktycznego wykorzystania nanomateriałów na bazie tlenków nieorganicznych.

Czytaj więcej

Radomír Prus

Radomír Prus

Główny inwestor HE3DA s.r.o

Radomír Prus urodził się 20 maja 1978 roku w Karwinie, gdzie ukończył Liceum Przemysłowe Elektrotechniki.
W 1999 roku rozpoczął budowę Exelsior Group…..

Czytaj więcej

Technologia HE3DA

Bądź z nami na bieżąco. Regularnie dodajemy nowości i aktualizacje.

Pin It on Pinterest