Jan Procházka He3da

inż. Jan Procházka

Prezes HE3DA s.r.o.

inż. Jan Procházka przez wiele lat pracował w USA, gdzie zajmował się badaniem i rozwojem technologii produkcji i praktycznego wykorzystania nanomateriałów na bazie tlenków nieorganicznych.
Interesowała go możliwość wykorzystania nanomateriałów litowych do produkcji zupełnie nowej generacji wysokowydajnych akumulatorów, w tym możliwość opracowania unikalnych przestrzennych (3D) elektrod na bazie tych materiałów, które pozwolą stworzyć ogniwo akumulatorowe nowej generacji o większej pojemności niż Konstrukcja 2D (planarna).
Po powrocie do Czech inż. Procházka kontynuował w swych intensywnych badaniach, które zaowocowały powstaniem HE3DA s.r.o., gdzie wraz ze swoim zespołem rozwinął technologię baterii 3D do obecnej, praktycznie użytkowej formy.
inż. Jan Procházka jest autorem szeregu patentów w tej dziedzinie, a technologia HE3DA® jest chroniona patentami na całym świecie.

Pin It on Pinterest