Delegace z Nevady

He3da Nevada
Měli jsme tu čest u nás přivítat zástupce ekonomického oddělení státu Nevada. Návštěva se odehrála v termínu 9.3. – 10.3. 2020.
V čele předmětné delegace stáli Pawel Pietrasienski (Director of International Trade, Nevada Governor’s Office of Economic Development) a Dyana Dale (International Business Development Specialist, Nevada
Governor’s Office of Economic Development).
Vedoucí delegace, zástupce guvernéra Kristopher Sanchez (Deputy Executive Director of the Governor’s Office of Economic Development) se zúčastnil video-přenosem, jelikož kvůli koronaviru nesměl s guvernérem vycestovat.
Jednalo se o naprosto výjimečný moment, neboť to byla první oficiální návštěva státu Nevada v České republice. Stěžejním předmětem programu byla prezentace zástupců Nevady a MSK z inovačních center, regionální podpory start – upů, univerzit, právní agentury zaměřující se na ochranu duševního vlastnictví, patentů apod. Následně MES/HE3DA pozvala delegaci do nově budovaného závodu na výrobu baterií v Horní Suché. Tam jsme jim v nové zasedací místnosti nastínili náš budoucí rozvoj a plány na expanzi do USA. Posléze zástupci regionu Nevada zamířili do inovačního centra MSK (MSIC), kde prezentovali další zástupci fakult technického a ekonomického zaměření Ostravské univerzity.

Pin It on Pinterest