Článek redaktora Součka z E15 o návštěvě „HE3DA“ – amatérismus či záměr?

He3da baterie

Redaktorům deníku E15 byla umožněna návštěva výrobního závodu Magna Energy Storage (MES), jejíž součástí byla prohlídka technologie a rozhovor s klíčovými aktéry projektu, a to pány Prusem, Procházkou a Binarem. Cílem MES bylo poskytnout otevřený, pravdivý obraz skutečnosti a dostatek informací tak, aby došlo k nápravě vztahů, které MES vnímal jako špatné po minulých článcích vydaných E15, neboť tyto články prezentovaly nepodložené a negativní informace.

Fototograie E15 Michael Tomeš – při prohlídce Magna Energy Storage 6.12.2021

Redaktoři deníku E15 dostali možnost vidět a nafotit továrnu společnosti MES, kde se vyrábějí baterie značky HE3DA. Bohužel, dle nás přišli s již utvořeným názorem a jejich reportáž pominula celou řadu informací, které autor článku Ondřej Souček ostentativně ignoroval a některá vyjádření záměrně manipuloval. A to i přes skutečnost, že byl koncept článku zaslán aktérům ze strany MES ke komentáři, nicméně publikovaná verze zcela ignoruje některá faktická vyjádření k záměrně klamavým informacím. Cítíme se ze strany pana šéfredaktora Nikity Poljakova oklamáni. O panu Součkovi a jeho osobní averzi jsme věděli dlouho, proto nás překvapilo, že ho pověřil realizací rozhovoru, nicméně jsme to respektovali. Byli jsme ujištěni o záměru vydat seriózní článek ve formátu rozhovoru – otázky a odpovědi. Oba zástupce E15 jsme slušně přijali, provedli továrnou a věnovali jim přes 4 hodiny času na zodpovězení všech otázek. Viděli nejen výrobu, ale i stovky vyrobených baterií i mnoho nových řešení, na kterých pracujeme. Nakonec vyšel zcela neprofesionální článek, kde pan redaktor Souček pracuje se selektivně vybranými, často záměrně zkreslenými a kusými informacemi, to celé s cílem – vzbudit co nejnegativnější dojem. Kromě zmíněného článku vznikl i podcast, který nelze ze strany MES vnímat jinak než jako vyvrcholení fabulací pana redaktora Součka.

Rádi bychom se touto formou vyjádřili k důležitým informacím z článku a podcastu:

Na úvod začneme s titulkem upoutávky na podcast, který je pro nás hořce nejvtipnější: „V továrně HE3DA je víc manažerů než technických pracovníků,“ říká Ondřej Souček. Pan Souček se sešel s třemi lidmi, z nichž jeden byl manažer MES. Toto tvrzení je pro nás úsměvné z toho důvodu, že management MESu je dlouhodobě vybízen svými investory, aby se rozšířil, protože tak velký projekt potřebuje širší manažerský tým. K rozšíření dochází nyní, tedy v bodě zahájení výroby a realizace tržeb, a to z důvodu maximální efektivnosti a úspor při realizaci projektu. V manažerských pozicích MESu nyní působí pouze tři lidé, v administrativě dva. V technických profesích MESu a u subdodavatelů pracuje na projektu cca 250 lidí. Čili tvrzení pana redaktora je záměrně lživé, jeho cílem je vzbudit zájem pomocí šokujících informací.

Titulek uvedený u podcastu: „O přelomové baterii mluví lidé z HE3DA už 12 let, přesto stále není na trhu,“ říká Ondřej Souček. Společnost HE3DA byla založena v roce 2009, v roce 2014 vstoupil do projektu Radomír Prus a došlo k zastavení procesu prodeje patentů do Japonska, započal intenzivní laboratorní vývoj bateriového článku HE3DA, výstavba manuální výrobní linky, posun vyráběných článků z velikosti peckové baterie o kapacitě pár Wh k výrobě prvního článku o velkosti 1 kWh. Koncem roku 2016 byla spuštěna první plně automatická výrobní linka, která je dosud v provozu. V roce 2017 došlo k založení MES a počátku venture projektu s celkovým rozpočtem 200 mil. euro na první etapu. Nyní jsme ve fázi výroby na první masové lince s postupným zvyšováním kapacity. Ano, nastala určitá zpoždění v dokončení první linky, ať už kvůli pandemii koronaviru či dalším objektivním skutečnostem, nicméně tvrzení pana redaktora je klamavé. Slovy klasika: „To jsou ty zlé větičky novinářů, které mají za cíl jenom uškodit.“ Ano, o technologii HE3DA se mluví dlouho, ale slovy jiného, modernějšího klasika: „My jenom nežvaníme, ale makáme.“

Nyní k článku samotnému, jehož název zní: Pro baterkárnu HE3DA začíná rok zúčtování. Zákazníci žádají termíny, výroba vázne. Do titulku bylo potřeba dostat HE3DA kvůli čtenosti, ale jsme firma Magna Energy Storage. Pro firmu našeho typu je každý rok rokem zúčtování, jelikož jsme financováni investory na základě dosahování určitých milníků – čili pravda, ale nic výjimečného. To, že zákazníci tlačí na dodávky, je pravda a zároveň skvělá zpráva, navíc situace na trhu s energiemi poptávku dále akcelerovala. Náběh výroby má zpoždění v čase, což je přibližná interpretace „vázne“. Čili jednotlivá tvrzení jsou OK, avšak celková spojení a vyznění představují pouhou snahu o senzaci, což k bulváru patří, nicméně u ekonomické redakce bychom čekali více.

V části článku popisující prohlídku a výrobní technologie je podstatná lež hned v úvodu. V Horní Suché není linka na výrobu baterií ze sídla HE3DA v Letňanech. Vznikla zde zcela nová prototypová linka, která obsahuje finální design klíčových výrobních stanic, jež byly následně implementovány do masové výrobní linky. Tato prototypová linka vyrábí nový design článku HE3DA, který je určen pro masovou výrobu od roku 2020 a s linkou v Letňanech má technicky pramálo společného. Což bylo redaktorovi opakovaně vysvětleno. Popis hlavní výrobní budovy se zaměřuje na prezentaci volných míst v hale. Samozřejmě, v hale pro umístění tří výrobních linek je volné místo pro další dvě, ve skladu výrobků se při náběhu výroby montuje elektro kamion a další aplikace s bateriemi HE3DA. Ale reportáž je jako z návštěvy ZOO, kde budeme popisovat trávník mezi pavilony, zvířata, která tam nejsou, místo těch, která tam pobíhají. Proč není popsána výroba materiálů, kde je hala přeplněná technologickými celky, proč se nesoustředí na popis a komplexnost první kompletační linky nebo třeba na nabíjernu naplněnou hotovými bateriemi? Amatérismus či záměr?

V sekci Trampoty s kapitálem se pan redaktor zaměřil na ekonomickou diskusi s vědcem Janem Procházkou, který mu následně svá slovo dovysvětlil formou zaslání komentářů k první verzi článku, avšak bez odezvy. MES v roce 2021 kapitalizoval ve dvou tranších přes 115 mil. korun, což je méně než vyžaduje rychlý rozvoj výrobní kapacity, nicméně je zapotřebí dokončit první masovou linku a další velké investice realizovat následně. Tomu byl přizpůsoben i postup financování. Ale pokud je dle pana redaktora Součka 115 mil. korun za rok „na suchu“, tak by na suchu chtěl být asi každý technologický projekt v ČR. Dále se zde dozvíme, že pánové Prus a Jirka prodali akcie za 850 mil. korun. Toto je opět lživé a poškozující tvrzení. Akcionáři ani společnost MES žádné akcie neprodává, a nikdy neprodala, pouze upisuje nové akcie investorům, získaný kapitál je využit na rozvoj společnosti. Opět – u bulváru bychom toto chápali jako nepřesnost, u ekonomického deníku jde o neschopnost či záměr.

Sekce První klienti tlačí. Ano, a nejen první. Situace na trhu bateriových úložišť je veřejně známá a pro prodej baterií skvělá. Samozřejmě, se spuštěním linky se tlak zákazníků zvýšil a předchozí zpoždění ho nadále akcelerovalo, nicméně to je pozitivní. Informace pana redaktora, že MES nemá finální produkt, je lež, která byla redaktorovi opakovaně vysvětlena. Tato fabulace vznikla na základě poskytnuté informace, že MES chtěl před přibližně dvěma lety zapůjčit sadu baterií dvěma nadnárodním korporacím, které se zabývají dodávkami technologických celků v energetice, aby předmětné korporace mohly začít vyvíjet systémy pro integraci článků HE3DA do úložišť. Po diskusích s manažery těchto firem jsme dospěli k dohodě, že v současné době odebírají hotová úložiště a že i v případě MES preferují dodávku kompletních úložišť. Ale i bateriový článek je finální produkt, o který je na trhu zájem. Nicméně MES nemá v úmyslu prozatím prodávat bateriové články integrátorům do úložišť, nýbrž dodávat komplexní bateriové systémy, což umožňuje realizaci podstatně vyšší marže než pokud do řetězce včleníme pouhého integrátora. A navíc, pokud je to pro partnery preferované řešení, je to jenom pozitivum. Toto bylo opakovaně redakci vysvětleno, avšak bez odezvy. Bylo asi zapotřebí mít tam tu větičku, že není, resp. nebyl finální produkt. Navíc MES již dokončil i první velkokapacitní úložiště.

Sekce Sázka na růst bateriového trhu je kompilace širokého spektra informací. Okomentujeme pouze ty nejpodstatnější. V Evropě je řada ambiciózních projektů na baterie a spousta z nich má zpoždění, i když jsou financovány lokálními vládami a EU, jako je například North Volt. Nejjednodušší situaci pro výstavbu výrobních kapacit v Evropě mají samozřejmě asijské bateriové koncerny. To je dle redaktora Součka zřejmě optimální, neboť když se někdo pokouší o totéž, má potřebu ho pomluvit.

To, že realizovat projekt typu MES v Evropě je složité, jsme již popsali na počátku tohoto dokumentu. Panu redaktorovi jsme i vysvětlili, proč je vhodné realizovat vývoj a dodávku výrobních technologií v rámci skupiny, jelikož pro vývoj výrobních technologií je třeba poskytnout veškeré know-how vyráběné technologie, přičemž další unikátní know-how vzniká v oblasti výrobních technologií. Pro rychlou replikaci výrobních linek uvažujeme o různých scénářích, včetně zadání kompletní dodávky asijským dodavatelům, ale stále se spíše kloníme k maximalizaci EU kontentu skrze subdodávky evropských společností.

To, že je propagace projektu složitá, ví pan redaktor velmi dobře a intenzivně na tom pracuje. Ano, náš focus není PR, ale porovnání našeho výrobku s konkurencí.

Co se týká spolupráce s firmami, jde opět o lež. To, že je spolupráce pozastavena, neznamená, že se k ní nikdo nehlásí. Bez znalosti detailů, co to znamená a proč to tak je, jde znovu o pouhou snahu uškodit.

K závěrečné sekci týkající se podpory pana Frolíka nám nezbývá nic jiného, něž mu poděkovat za jeho slova, jelikož víme, že i díky E15 není snadné nás podporovat. Věříme, že jeho důvěru naplníme. Co se týče E15 a pana redaktora Součka, můžeme jim ironicky poděkovat, jelikož i negativní motivace je někdy prospěšná. Asi budeme muset kvůli jeho konání najmout manažera pro styk s médii, protože reakce na jeho výplody nás zdržují a nemáme na ně kapacitu.

20220210 E15-reakce MES.pdf

Stáhnout PDF

Pin It on Pinterest